Categoría: Axudas

  • A Xeración da Igualdade

    A Xeración da Igualdade

    O programa «A Xeración da Igualdade» foi beneficiario da subvención FOIO0A da Deputación provincial da Coruña. Actividades de Igualdade na Costa da Morte 2021. Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia […]

  • Publicidad subvencion asociacionismo

    Publicidade subvención asociacionismo

    Esta entrada esta adicada a dar visibilidade á recepción desta axuda durante o ano 2021, dirixida ás asociacions de mulleres e ás federacions constituidas por estas, ca finalidade de potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas