Mulleres rurais visibles

No centro do desenvolvemento sostible e da prosperidade comunitaria está a inestimable contribución das mulleres das zonas rurais.

A pesar do seu papel crucial, estas mulleres adoitan enfrontarse a importantes retos que limitan o seu acceso aos recursos esenciais e dificultan o seu pleno desenvolvemento.

Recoñecer a importancia de superar estas barreiras, é fundamental implementar políticas que promovan a equidade de xénero no medio rural. Facelo non só promove a igualdade de acceso aos recursos e oportunidades, senón que tamén empodera ás mulleres en todos os aspectos da vida rural. Ao unirnos para abordar estas lagoas, non só fortalecemos ás mulleres rurais, senón que tamén avanzamos no camiño cara a un desenvolvemento sostible e próspero para todas as comunidades.

Asociación Visibles promove e organiza diferentes intervencións e eventos para acadar estos obxectivos tales como: Retiro para mulleres: Un Encontro Contigo Mesma , Coloquio- Concerto Elas Cántanlle á Roda, Exposicións Biográficas Visuais Sen Elas Non Hai…

Asociacion Visibles