A cultura da igualdade 2022

Publicidade Subvención Asociacionismo 2022

Durante este 2022 levamos adiante o proxecto «A cultura da Igualdade 2022». Consistente en actividades multidisciplinares, realizadas en diferentes lugares, amenas, participativas e encamiñadas a diversos públicos pero sobre todo á muller rural.

Obradoiros, intervencións, publicacións, coloquios, visitas, concertos…

Os obxetivos do proyecto son: Mellorar a concienciación social ou redor da igualdade, potenciar e visibilizar ás mulleres, sensibilizar a cidadanía en xeral e a mocidade en particular, integrar actuacións de ocio lúdicas e amenas no programa, divulgar a igualdade mediante diferentes xeitos educativos, traballar no eido rural e apoiarnos nas Adm. Locais.

Secretaria xeral da igualdade, ministerio de igualdad e pacto de estado

 

🌱Co apoio de : Ministerio de Igualdade e da Secretaría Xeral de Igualdade, Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
(Axuda dirixida ás asociacións de mulleres e ás federacións constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas.SI437A- Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres 2022) 

Dia internacional da muller rural no Cra Nosa Señora do Faro
Obradoiro de Nutrición e Ciclo Menstrual con Sabe que Alimenta