Categoría: Axudas

 • A xeración da igualdade – 2023

  A xeración da igualdade é un proxecto educativo deseñado para sensibilizar a sociedade (sobre todo rural) ao redor dos temas de igualdade, violencia de xénero, coeducación e corresponsabilidade.

 • Investimentos 2023

  Investimentos 2023

  Investimentos no ano 2023 para mellorar o proxecto «Xeración da igualdade».

 • Actividades de Igualdade 2023

  Gracias ó apoio do Ministerio de Igualdade e da Secretaría Xeral de Igualdade, Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.(Axuda dirixida ás asociacións de mulleres e ás federacións constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas. SI437A-…

 • A Xeración da Igualdade 2022

  O proxecto desenvólvese ante a necesidade, sobre todo nos centros educativos do rural, de sensibilizar a sociedade ao redor dos temas de igualdade, a erradicaión da violencia de xénero e potenciar a coeducación e a corresponsabilidade. Deste xeito, as actuacións que plantexamos veñen encamiñadas, todas elas ,a tratar de visibilizar ás mulleres, de potenciar o…

 • A cultura da igualdade 2022

  A cultura da igualdade 2022

  Durante este 2022 levamos adiante o proxecto «A cultura da Igualdade 2022». Consistente en actividades multidisciplinares, realizadas en diferentes lugares, amenas, participativas e encamiñadas a diversos públicos pero sobre todo á muller rural. Obradoiros, intervencións, publicacións, coloquios, visitas, concertos… Os obxetivos do proyecto son: Mellorar a concienciación social ou redor da igualdade, potenciar e visibilizar…

 • A Xeración da Igualdade

  A Xeración da Igualdade

  O programa «A Xeración da Igualdade» foi beneficiario da subvención FOIO0A da Deputación provincial da Coruña. Actividades de Igualdade na Costa da Morte 2021. Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia…