Actividades de Igualdade 2023

Portada actividades igualdade 2023

Gracias ó apoio do Ministerio de Igualdade e da Secretaría Xeral de Igualdade, Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
(Axuda dirixida ás asociacións de mulleres e ás federacións constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas. SI437A- Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres 2023)

Temos desenvolto o seguinte programa de «Actividades de Igualdade» durante este ano 2023:

IES Lamas do Castelo, Sen elas non hai olería
Obradoiro: Con-sentimento sexualidade e adolescencia. Asociación Visibles
Ilustración de A Comunidade Vagalume