Categoría: Axudas

  • Publicidade subvención asociacionismo

    Esta entrada esta adicada a dar visibilidade á recepción desta axuda durante o ano 2021, dirixida ás asociacions de mulleres e ás federacions constituidas por estas, ca finalidade de potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas