Alimentación e diferenciación social

Taller alimentación Asociación Visibles

Este obradoiro dirixido a persoas adolescentes, impartido por Candela Martínez, analiza a repercusión da violencia de xénero na alimentación e traballa a prevención dos trastornos da conducta alimentaria.

A alimentación non é simplemente un acto biolóxico, é un fenómeno profundamente arraigado nas estruturas sociais. A toma de conciencia das interseccións entre alimentación, diferenciación social, violencia de xénero e trastornos alimentarios é fundamental para construír unha sociedade equitativa e saudable. A prevención e a educación son ferramentas fundamentais para crear comunidades onde a alimentación sexa un dereito universal, non un marcador de desigualdade. Ademais, a alimentación está ligada á saúde mental, xa que a presión dos estándares de beleza pode provocar trastornos alimentarios, especialmente en mulleres adolescentes. A prevención pasa por desafiar estes estereotipos e fomentar unha relación saudable coa alimentación e o noso corpo.

Obradoiro alimentacion Candela Martínez, Asociación Visibles